LAHDEN RADIOHARRASTAJAT

PÖYTÄKIRJA

 

 

 

 

VUOSIKOKOUS 23.2.2002

Kokouspaikka: Lahden Radio- ja TV-museon auditorio.

Läsnä: Pauli Holm, Kari Kallio, Jari Lehtinen, Matti Visuri.

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.15.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajaksi valittiin pj. Kari Kallio.

Sihteeriksi valittiin siht. Jari Lehtinen

Pöytäkirjantarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Pauli Holm ja Matti Visuri.

Kokouskutsussa esitetty esityslista hyväksyttiin.

3. Kokouksen päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen

ajankohdasta ja paikasta oli tiedotettu Radiomaailma-lehdessä, Internetissä ja

Teksti-TV:ssä, sekä lisäksi kirjallisesti jäsenille.

4. Vuosikertomus

Yhdistyksen vuosikertomus toimintavuodelta 2001 hyväksyttiin.

5. Tilinpäätös ja toiminta- ja vastuuvapaus

Tilintarkastaja Kari Piitulaisen lausunnon pohjalta yhdistyksen tilinpäätös vuodelta

2001 hyväksyttiin ja hallituksen jäsenille myönnettiin toiminta- ja vastuuvapaus.

6. Toimintasuunnitelma vuodelle 2002

Keskusteltiin ensi vuoden toimintasuunnitelmasta. Päätettiin korottaa ja pyöristää vuoden 2003 jäsenmaksu 7:ään euroon. Suunniteltiin retkeä Riihimäen viestiliikennemuseoon. Päätettiin esittää radiotoimittaja David Mawbylle vierailukutsu.

 

7. Uusien luottamushenkilöiden valinta

Lahden Radioharrastajien hallitus toimivuonna 2001:

puheenjohtaja Kari Kallio

taloudenhoitaja Jari Lehtinen

sihteeri Jari Lehtinen

varapuheenjohtaja Hannu Marjamäki

vara-varapuheenjohtaja Matti Visuri

varasihteeri Pauli Holm

kerhomestari Pauli Holm

tilintarkastaja Kari Piitulainen
ääntenlaskijat Yrjö Jouttimäki, Hannu Nurminen

pöytäkirjantarkastajat Pekka Haven, Pauli Holm

tiedotustoiminta Kari Kallio, Jari Lehtinen

antennityöryhmä Pauli Holm, Hannu Nurminen, Jari Lehtinen

8. Muut asiat

Ei muita esille tulleita asioita.

9. Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.35.

 

Lahdessa 13.3.2002

 

 

 

Kari Kallio Jari Lehtinen

puheenjohtaja sihteeri

 

 

 

 

Matti Visuri Pauli Holm

Pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja