takaisin * 1954 * 1955 * 1956
KUUNTELUVIHJEITÄ 1954


DX-PALSTA

TM:n viime vuoden numerossa 6-7 oli esitetty tietoja muutamista aloittelevan DX-kuuntelijan helposti kuunneltavissa olevista asemista. Tämän jutun tarkoituksena on antaa vihjeitä kokeneemmalle kuuntelijalle, jolla on tehokkaampi vastaanotin.
Useimmat näistä asemista ovat etelä-amerikkalaisia, siflä niistä ei ole aikaisemmin ollut tietoja TM:n palstoilla.

ARGENTIINA

Voimakkaimpia asemia ovat Radio el Mundo ja Radio Splendid.

RADIO el MUNDO. Osoite: Maipu 555, Buenos Aires.
Ohjelmat säännöllisesti hyvin kuultavissa iltaisin klo 21 lähtien (Suomen aikaa, samoinkuin muutkin seuraavat aikamäärät) aaltopituudella 19,62 m./ 15290 kc!s. Kuulutus: LRX, LRXl, LRU,  Radio  ei  Mundo  de  Buenos Aires'.

RADIO SPLENDID. Osoite: Uruguay 1237, Buenos Aires. Lähetys alkaa pari tuntia myöhemmin k. ed. Parhaiten kuultavissa aaltopituudella 25,25 m./11880 keis. Kuulutus: LRS, LRSl, LRS2, LR4, Radio Splendid, Buenos Aires.

BRASILIA

Useita voimakkaita asemia, seuraavassa mainittu vain tavallisimmat.
RADIO DIFUSORA, SAO PAULO. Osoite: Rua 7 de Ahri 1230, 7 and, Sao Paulo.
Hieman heikompi k. edelliset. Ohjelma alkaa klo 21.30 aikoihin aaltopituudella 19.80 m./15155 kc/s. Kuulutus:Radio Difusora Sao Paulo.Omituista on, että vaikka lähetin on ilmoitettu vain 7,5 kW:n tehoiseksi, lähetys silti on usein erinomaisesti kuultavissa
RADIO NACIONAL. Osoite: Praca Maua, 7-20 andar, Rio de Janeiro.
Lähetykset hyvin kuultavissa useilla eri aaltopituuksilla.  Iltaisin kuulee varmimmin espanjankielisen lähetyksen Eurooppaa varten alkaen klo 22.30 aaltopituudella  30,86  m./9720  kc/s. Kuulutus vaihtelee, useimmiten Radio Nacional de Rio de Janeiro, Brasil.
RADIO  BANDEIRANTES. Osoite: Rua Paula Souza 181, 4 and Sao Paulo.
Aloittaa tavallisesti ohjelmansa klo 24 aikoihin, mutta lauantaisin ja sunnuntaisin tavallisesti pari tuntia aikaisemmin. Kuulutus: Radio Bandeirantes (de Sao Paulo)

ECUADOR

Huomattavin asema La Voz de Los Andes.  Osoite: Casilla 691, Quito. Yleensä kuuluvaisuus heikko, mutta englanninkielinen  ohjelma  pohjois-Amerikkaa varten aamuisin klo 6.3~ 7.00 aaltopituudella 25,17 m/11915 kc/s kuuluu  yleensä kohtalaisen hyvin. Sensijaan lähetykset Eurooppaan iltaisin (mm. ruotsiksi Skandinaviaa varten)  tuntuvat 'menevän harakoille'.
Kuulutus vaihtelee, useimmiten This is the Voice of the Andes.

Lopuksi  vielä  muutamia  Vanhan Mantereen DX-asemia.

ETIOPIA

RADIO ADDIS ABEBA. Osoite: Ministry ot Press and Information, P. 0. Box 1364.
Lähetys Eurooppaa varten illalla klo 20.l~2l.l5 aaltopituudella 19.93 mI
15054 kc/s hyvin kuultavissa. Ensin radioidaan tavallisesti viisi minuuttia kestävät uutiset ja senjälkeen koko ohjelman loppupuoli on länsimaista tanssi- tai viihdemusiikka. Kuulutus This is the Voice of Ethiopia.

TAIWAN (Formosa)

Iltalähetys Eurooppaan klo 21-23 aaltopituudella  25,17  m./11950  kc!s kuuluu   suhteellisen  voimakkaasti, mutta lähetyksen päällä on voimakas eurooppalaisten asemien  aiheuttama häiriö.  Ohjelma  tapahtuu  kiinaksi, venäjäksi, englanniksi, ranskaksi, arabiaksi ja mandariinimurteella. Kuulutus englanniksi: 'This is the Voice ot Free China, sekä joka ohjelman alussa ja lopussa aaltopituus ja lähetysajat.

*(TEKNIIKAN MAAILMA 8/1954)


DX-SIVU

Lehtemme Gallup-tiedustelussa viime vuonna vaati eräs lähettäjä DX-palstaa  poistettavaksi,  koska  DX-kuuntelu hänen mielestään on vain harvojen experttien harrastus. Rohkenemme kuitenkin olla sitä mieltä, että tällä hauskalla ja mielenkiintoisella tosi kansainvälisellä harrastuksella on kaikki mahdollisuudet levitä yhä laajempiin piireihin. Hyvänä esimerkkinä voimme pitää läntistä naapurimaatamme,  jossa  lyhytaaltokuuntelusta on tullut todellinen kansanliike kymmeninetuhansine harrastajineen. Tämä johtuu osaltaan radiotehtaiden propagandasta, m.m. Dux-Radio on julkaissut hauskan ohjekirjasen lyhytaaltotaulukkoineen ja järjesti joku aika sitten erikoisohjelmaa Radio Mrican, Tanger, kautta.  Teknillisillä lehdillä Teknikens Värld, Populär Radio ja Teknik för Alla, on omat DX-kerhonsa, ne julkaisevat säännöllisesti DX-vihjeitä ja järjestävät kilpailuja erittäin arvokkaine  palkintoineen.  Teknikens Värld-lehden radiokerholla on oma radio-ohjelmansa, joka lähetetään tiistaisin klo 20.45 Brysselin kautta jaksoluvulla 6 000 kc/s = 50 metriä.

Lyhytaaltokuunteluun kelpaa aivan mainiosti tavallinen hyvä yleisradiovastaanotin, kun vain oppii ottamaan siitä kaikki mahdollisuudet. Kun sattuu oikeaan aikaan oikealle jaksoluvulle, kuulee vaatimattomillakin laitteilla kaukaa. Kirjoittaja tavoitti esim. Ceylonin ensi kertaa yksinkertaisella 2 + 1 putkisella suoralla koneella täydellä kovaäänisvoimakkuudella. Kysymys ei ole niinkään paljon herkkyydesti kuin siitä, miten oppii asemat löytämään ja tavoittamaan toisten alta ja häiriöpurinasta.

K i e l i t a i t o a tietenkin tarvitaan, ainakin hiukan. Englanninkieli on kansainvälinen radiokieli ja useimmilla asemilla onkin johonkin aikaan englanninkielisiä lähetyksiä. DX-kuuntelija huomaa kuitenkin pian, miten tämä harrastelu on omiaan kehittämään vieraiden kielten ymmärtämisen taitoa. Lisäksi lyhyillä aalloilla on saatavissa vallan  erinomaista  kieltenopetusta. Mainitkaamme vain BBC:n 'English hy Radio"-lähetykset. Näitä on päivittäin useaan otteeseen; parhaiten kuulunee klo 18.30 lähetys.

Opetus  tapahtuu hauskassa vuoropuhelumuodossa hitaasti ja selvästi lausuttuna. Tekstit julkaistaan viikottain ohjelmalehdessä"London Calling Europe", jonka BBC:n suomenkielinen osasto, Lontoo, pyydettäessä lähettää ilmaiseksi. Lehtistä on myös halpaan hintaan saatavissa Rautatiekirjakaupan myymälöissä.

VIHJEITÄ

Jos joku väittää, että etäisten asemien löytäminen on vaikeata, avatkoon vastaanottimensa klo 9.30 ja 10.30 välillä 16 metrin alueella. AlI India Radio lähettää silloin englanninkielistä ohjelmaa, johon kuuluu uutiset klo 9.35, intialaista ja klassillista länsimaista musiikkia, katsauksia y.m. Jaksoluku on 1770 kj/s (sic!) eikä tähän aikaan ole 16 metrin alueella juuri muita asemia kuultavissa. Kuulutus: "This is the European Service of All India Radio. Good morning everyone." Osoite: AIl India Radio, P.O. Box 500, NEW DELHI, INTIA.

Musiikin kieli on kansainvälistä ja lyhyillä aalloilla toivekonsertit ulottuvat yli kaikkien rajojen. Meillä tunnetuin lienee BBC:n klo 12 tanssihetki, joka lähetetään sunnuntaisin klo 12-12.30 25 ja 31 metrin alueilla.
Kello 12.30 jälkeen sunnuntaisin voikin siirtyä kuuntelemaan Hollannin hauskaa "Happy Station" ohjelmaa, jota Edward Startz on toimittanut jo vuodesta 1928 alkaen. Parhaiten kuulunee klo l2.3~14.00 ohjelma jaksolu-vuilla 17775 kj/s ja 15425 kj/s. Muut jaksoluvut ovat 15 220, 11 950 ja 6 025 kj/s. Toinen "Happy Station" ohjelma lähetetään sunnuntaisin klo 18 0~l9 30 samoilla jaksoluvuilla paitsi 17 775 kj/s.
Viimeisiä  iskelmiä  voi parhaiten kuulla Sveitsin "Mail-Order Melodies"ohjelmassa, joka lähetetään maanan-taisin jaksohivuilla 11 865 kj/s ja 15 305 kj/s 25 ja 19 metrin alueilla. Jotta jokainen voi olla varma kuuluvaisuu-desta,  lähetetään sama ohjelma pari kolme kertaa läpi esim. klo 15.45, 17.45 ja lOAS alkaen. Toivojien joukossa on runsaasti suomalaisiakin. Johtuneeko siitä, että meillä on toivekonsertit verolle pantu, ja niissä on kovin vaikeaa saada toivomuksiaan läpi. Suomeuktelisten nimien ääntäminen tuottaa tietenkin  sveitsiläisille voittamattomia vaikeuksia, mutta sehän ei tahtia haittaa. Kuulutus tapahtuu muuten erittäin miellyttävässä ja hauskassa vuoropuhelumuodossa. Kuuluvaisuus hyvä.

C e y 1 o n. Kuuluvaisuus ei ole ollut yhtä hyvä kuin jokin aika sitten, mutta koettakaa klo 17 tienoissa jak-soluvulla 9 520 kj/s. Kuulutus: This is the Commercial Service of Radio Ceylon.
E g y p t i. Cairo on iltaisin parhaimmin kuultavia asemia 31 metrin alueella jaksoluvulla 9475 kj/s. Lopettaa tavallisesti klo 23.00. Usein hyvää tanssi-ja iskelmämusiikkia. Kuulutus: This is the Egyptian Broadcasting Service, Cairo, tai ranskaksi: ici la Cairo (äännetään lä Keer). Aseman löytää helposti Ankaran (9465 kj/s) yläpuolelta kun taas Brazzaville (9440 kj Is) on heti Ankaran alapuolella.
T u r k k i. Ankara 9 465 kj/s lähettää engianninkielistä ohjelmaa klo 23.00 alkaen. Usein erittäin hyvää tanssimusiikkia.
P a k i s t a n. Karachi lähettää nykyisin iltaisin jaksoluvuilla 7 010 kj/s ja 9 545 kj/s. Edellisen jaksoluvun löytää helposti; jäikimmäisen esim. Sveitsin (9 535) yläpuolelta. Englanninkielinen lähetys klo 22.00 - 23.00. Usein kevyttä musiikkia. Kuulutus: "This is Radio Pakistan calling listeners in United Kingdom".
I t ä v a 1 t a.  Salzburg,  The  Blue Danube Network, joka on amerikka-laisten miehitysjoukkojen asema Itä-vallassa, on ollut kuultavissa klo 24.00 tienoissa jaksoluvulla 5 080 kj/s  59,1 metriä. Pienestä tehosta huolimatta (350 W) kuuluvaisuus on ollut erinomainen, QSA 4-5.

Equadorin La Voz de los Andes, (Andien ääni) on kaikkein suosituimpia lyhytaaltoasemia. Sen omistavat evankeliset lähetyssaarnaajat ja se lähettää ohjelmaa useilla kielillä, muunmuassa ruotsiksi, sundsvallinmurteella! Aseman kutsumerkkinä on HCJB, se sijaitsee  lähellä  Quitoa,  Equadorin pääkaupunkia, mahtavan Chimborazovuoren juurella. Aseman perusti v. 1931 kaksi amerikkalaista lähetyssaarnaajaa, Clarence W, Jones ja Reuben E.Larson, jälkimmäinen ruotsalaista syntyperää.

HCJB:n suosio lienee suureksi osaksi rva Ellen Jansson Campaitan ansiota. Vuodesta 1942 saakka on hän lähettänyt tiistatohjelmaansa ruotsinkielellä. Näissä ohjelmissa on aina uskonnollinen pohja hengellisine lauluineen, välähdyksineen jokapäiväisestä elämästä Equador-intiaanien ja valkoisten keskuudessa sekä kirjeohjelmineen. Ellen Jansson-Campaitan esitys on erittäin persoonallista ja hän on voittanut lukuisia ystäviä ympäri maapalloa.

HCJB on ollut viime aikoina silloin tällöin kuultavissa jaksoluvulla 11 915 kj/s. Asema ei ole kuitenkaan vallan helposti löydettävissä ja läheiset asemat, m.m. Budapest, häiritsevät pahasti. Asemalla on ruotsinkielinen lähetys klo 22.30-23.00, tunnuksena V-merkki morsella. Kuulutus You are tuned to international mission station HCJB in Quito, Equador.

Olisimme kiitollisia, jos joku lukijamme voi tiedoittaa, onko HCJB ollut kuultavissa äskettäin muillakin jaksoluvuilla.     Kuuluvaisuusilmoitukset yleensäkin ovat tervetulleita. Jos harrastusta tuntuu olevan, voimme vähitellen ajatella oman kerhon perustamista.

DX-Editor

*(TEKNIIKAN MAAILMA 9/1954)


DX-SIVU

Turku calling DX
Luulenpa, että kaikki tähänastiset dx-pakinat ovat tulleet Helsingin horisontista ja maaseutu (mikä väärä sanonta!) on pysynyt enimmäkseen lukijan asemassa. Parasta olisi ehkä allekirjoittaneenkin ollut pysyä samanlaisena, sillä itse asiassa olen enimmäkseen liikkunut kuuntelupuuhissa   amatööribandeilla. Eräästä vanhasta TM:n numerosta sain kuitenkin "herätyksen". Siinä nimittäin kerrottiin perin selvin sanoin siitä, että useimmilla meistä on hyvänpuoleinen vastaanotin, mutta emme osaa ottaa sIItä kaikkea irti. Parempi olisi ehkä sanoa "emme viitsi". TM:n judistuksessa oli varmasti vinha perä. Vaatimattomana esimerkkinä voin mainita, että koko viime talven touhusin kuuntelijana amatööribandilla välineenäni 3 + 1 putkinen vanha yleisvirtasuperi ja antennina tavallinen kivitalon keskus-sellainen. Tuloksina mm. YU, EA, OE, GI, GW, CT, AG, ZB, 0D4, 4X4, KA, VQ4, 5A4, LUS jne. Kauniita QSL-korttejakin kertyi melkoinen kasa. Joten pääsee sitä alkuun hinteleilläkin peleillä.
Kuluvana syksynä hankin itselleni uuden  ja  suuren BC-vastaanotttmen maksaen siitä miltei itseni kipeäksi. Mutta eivätpä menneet pennit hukkaan. Lyhyiltä aalloilta tulee oikeastaan mitä vaan, kun olisi vain aikaa istuskella ihanuuden äärellä. Erinäisistä tämänsyksyisistä tuloksista voisin mainita tällaista:

JUGOSLAVIA. Syyskuun 20. päivä kello 17.5~18.l5 olen kuunnellut n. 32 m:n aallolla 5/9 raportein hauskaa musiikkiohjelmaa sekä uutisia. Kuulutuksena "Jugoslavian Radio Belgrad". -Samoihin aikoihin tapasin myös n. 31 m:n kohdalta aseman, joka englannin-kielisessä kuulutuksessaan ilmoitti olevansa Israelin lyhytaaltoasema  Tel Aviv'issa. QSB haittasi jorikin verran.

BRAZZAVILLE ilmaantui korviini lokakuun 10. pnä. Ehdin kuulla englanninkieliset uutiset n. 32 m:n aallolla klo 22.5~23.00. 5/9 ja QSB.

CEYLON on toistaiseksi ollut paras ilonaiheeni. Tavoitin sen 8.10. klo 16.20 -17.00 n. 31,5 m:n nurkilta. Luettavuus 4, voimakkuus 8~9. Aikamoista kohinaa ja QSB:tä, kertoo lokikirjanL Loppuosassa ohjelmaa häiriöt poistuivat miltei kokonaan. Kuulutus oli englanninkielinen ja ohjelma varsin mukavaa musiikkiohjelmaa.

TANGER. 11.10. on lokiini merkattu klo. 22.3~23.00 ohjelmaa, jonka kuulutus oli "This it the Votee of American Radio Station in Tangier". Aalto 31 m ja 4/8 + QSB. Kiell oli espanja ja ohjelmassa engianninkielen oppitunti etelä-Amerikkaa varten. - Toisenkin vastaavanlaisen j enkkiaseman kuulin kerran syyskuussa ja se ilmoitti olevansa "American Radio Station in Salonikia". Aalto oli n. 42 m;

TURKKI. Radio Ankaraa olen kuullut useaankin otteeseen, mm. 11. 10. Kello näytti hieman yli 23.00 ja ohjelmassa oli "This Week's Turkish News Letter". Erittäin hauska ohjelma. Päälle tuli turkkilaista musiikkia äänilevyiltä. Aalto n. 32 m, mutta ilmoitti olevansa äänessä myös 19,78 metrillä.Kuuluvuus 5/9 erittäin fb.

KANADAN ohjelmat Skandinaviaa varten tulevat ainakin tänne Turkuun vallan mainiosti n. 19 m:n kohdalta. 17. 10 kuuntelin ohjelmia ruotsiksi ja nor-jaksi klo. 2100-21.30. Raportti 5/9 mutta QSB tahtoi välillä haitata liikaa.

PAKISTAN ilmaantui hetkeksi ilahduttamaan allekirjoittanutta samana iltana kuin Kanadakin kellon näyttäessä n. 21.35 ja aallon ollessa n. 31,5 m. Parinkymmenen minuutin kuluttua uutisohjelma kuitenkin katosi ankaran pu-rinan alle eikä enää ilmaantunut.

EGYPTI on allekirjoittaneen vakiokohteita 32 m:n paikkeilla. Se lähettää erittäin mukavaa kevyttä musiikkioh-jelmaa  englanninkielisin kuulutuksin ja kuuluvuus on jatkuvasti, mm. 17.10. klo 22.2O~22.35, ollut erittäin hyvä. Kuulutus useimmiten "Ici le Cairo". Kevyen musiikin kannattajien on syytä tutustua aseman ohjelmiin.

Nämä muutamat ohjelmapoiminnat eivät tietenkään ole maailmoja mullistavia mutta hauskaa niitä etsiessä on ollut. Engianninkielen ymmärtämiseen on tuonut oman lisänsä amatööriliikenteen jatkuva kuuntelu. Raportteja lä-hettäessään vain suree aina sitä, ettei meillä ole minkäänlaisia valmiiksi patnettuja kortteja, joita voisi käyttää. Itse olen käyttänyt oman suunnitelman mukaan halvalla painettuja tekeleitä. Ylläolevasta näkyy selvästi, etten tiedä läheskään tarkasti asemien jaksolukuja, valitettavasti. Kukahan ottaisi laatiak-seen pienen kirjasen suomenkielellä? Siihen voisi sisällyttää monia muitakin tietoja dx-kuuntelusta, joista meille on hyötyä. Ja eiköhän harrastuskin leviäisi kasvavalla voimalla.

Jääkööt nyt enempi toiseen kertaan. Harkitkaapa Hesan Herrat oman kerhon  perustamista  esim.  Tekniikan Maailman johdolla. Hyvin järjestetyllä toiminnalla päästään varmasti parhaisiin tuloksiin ja näppärät kilpailut piristäisivät itse kutakin.

DX - Aboensis.

Kiitämme nimim. DX - Aboensista mielenkiintoisesta kirjeestä ja toivoisimme, että kaikki DX-kuuntelua harrastavat lukijamme muistaisivat meitä silloin tällöin tiedoilia kuulemistaan asemista.  Edellämainittujen  asemien jaksoluvut lienevät muuten seuraavat:
Belgrad  9505 kj/s
Brazzaville 9440 kj/s
Ceylon  9520 kj/s
Ankara  9465 kj/s
Kanada  15320 kj/s
Pakistan  9545 kj/s
Pakistan kuuluu muuten yleensä paremmin 41 metrin alueella jaksoluvulla 7010 kj/s. Ehkä olette sen jo tähän mennessä löytänytkin.
Dx-raporteissa on tavallisempaa ilmoittaa voimakkuus QSA - asteikolla luvuilla 1 - 5 ja kuuluvaisuus QRK -asteikolla samoin luvuilla 1 - 5. Meiltä on useaan otteeseen tiedusteltu, onko suomenkielellä Dx-kuuntelua käsittelevää kirjasta ja voiko TM välittää vastaavaa ulkolaista kirjallisuutta. Suomenkielistä kirjallisuutta ei tosiankaan vielä ole. TM voi kyllä välittää ulkolaista  DX-kirjallisuutta,  vaan meidän täytyy siitä periä kulujen peittämiseksi pieni välityspalkkio, halvimmalla ja nopeimmin saatte osoittamalla tilauksenne suoraan esim. Akateemiselle Kirjakaupalle.

SVEITSISTÄ saimme äskettäin ystävällisen kirjeen, jossa sanottiin, että ovat päättäneet muuttaa toivekonserttinsa maksullisiksi. Lahjoitukset menevät Sveitsin Punaiselle Ristille. Summan suuruus on lahjoittajan vapaasti määrättävissä, alarajaa ei ole. Maksujen lähettäminen Suomestamme voinee kuitenkin tuottaa hankaluuksia näin valuuttasäännöstelyn aikoina. Täytynee tiedustella Suomen Pankilta... Uuden ohjelman nim "A Penny - A Song", ja järjestely on tullut voimaan 6/8 alkaen. Sveitsin ohjelmat ovat muuten erittäin hauskoja. Kansanomaista polkka- ja jodlausmusiikkia on aina vähän väliä uutisienkin lomassa.

BELGIA. The International  Station ORU, joka joitakin vuosia sitten muutettiin Leopoldvillestä Brysseliin, lähettää Dx-bulletiinin keskiviikkoisin ja torstaisin klo 12.10 jaksoluvulla 15335 kj/s. Kuuluvaisuus erinomainen. Tietääkseni sama lähetetään klo 20.40 jaksoluvulla 6000 kj/s eli tasan 50 metriä. Tämän jaksoluvun tienoilla vain itä ja länsi pyrkivät valitettavasti käymään sanasotaa. ORU:n osoite on: Overseas Service of the BNBS, P.O. Box 26, Brussels 1, Belgium. Leopoldvillestä puhuaksenune, OTM2 on iltaisin  kuultavissa  9380  kilojaksolla, Brazzavillen alapuolella.

BRAZZAVILLE kuuluu mainiosti iltaisin sekä varsinkin aamuisin klo 8 tienoissa 11970 kilojaksolla.

Sitten pari vaikeaa palaa. Jaksoluvulla 12010 kj/s on aamuisin klo 8 kuulunut voimakas asema, joka lähettää yksinomaan arabiankielellä. Aaltotaulukoista ei ollut apua, ne eivät vielä tunteneet tapausta. Ilmeisesti sama asema lähettää iltaisin 7065 kj/s kohdalla. Epäilin jos vaikka mitä, kunnes selvisi, että kyseessä on KAIRO. Kuulutus on "Hona el Kahera".

PAKISTANIN "Home Service" ohjelma kuuluu aamuisin 17770 ja 15335 kilojaksolla. Uutiset 08.30.

INTIA. AIR:n aamuohjelma englanniksi klo 09.3O~l0.30 kuuluu sekä 17705 että 15250 kj/s.

MOSAMBIQUE 4829  kj/s kuuluu parhaillaan tätä kirjoittaessani. QSA 4, QRK 3. Vaikeasti identifioitavissa, kuuluttaa portugalinkielellä mahdollisimman  epäselvästi.  Väliaikamerkki,  4 lyöntiä gongilla tai vibrafonilla paljasti lopulta. Kuuluu kaiken iltaa. Kuulutus:"Aqui Lourenco Marcues" joka neljännestunti.

LIBANON. Beirut on kuultavissa iltaisin jaksoluvulla 8036 kj/s. QRK 3. Mikäli voimakkuus on riittävä, on asema helposti löydettävissä, koska se sijaitsee yleisradioalueitten ulkopuolella. Ranskankielinen lähetys klo 21 jälkeen.

KENIA. Nairobi 4855 kj/s QRK 2-3, sulkee klo 22.00. Kuulutus "This is Nairobi". Puhuu englantia.

CAP VERDE SAARET. Radio clube de Cabo Verde, Prala, 7.400 kj/s. (Uusi jaksoluku, ei aaltotaulukoissa). Kuunnelkaa klo 22.00 jälkeen. Puhuu portugalia.

ISRAEL.  Kol Zion Lagolah, Tel Aviv 9.009 kj/s. Englanninkielinen lähetys klo 22.15, ranskankielinen klo 22.30 QRK 5.

KREIKKA. Voice of American laiva-asema "Courier", joka sijaitsee vakinaisesti Rhodos-saarella, on mainiosti kuultavissa klo 22.00 jälkeen, jolloin sillä  on  englanninkielinen  lähetys. QRK 5. Muilla kielillä tapahtuvia lähetyksiä häiritään sensijaan voimakkaasti.

ROMANIA. Bucarest 6.210 kj/s. Englanninkielinen lähetys klo 06.30~07.00 QRK 4-5.

DX-editor.

*(TEKNIIKAN MAAILMA 12/1954)